pojištění

Vše, co potřebujete vědět – povinné ručení

Jak už název tohoto pojistného produktu napovídá, povinné ručení patří mezi pojištění vyžadovaná zákonem. Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V tomto článku najdete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně povinného ručení a zároveň se dozvíte všechny potřebné základní informace.

Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (= povinné ručení) sjednáváte jako vlastník vozidla povinně ze zákona. Z pojistky se hradí škoda způsobená jiné osobě na majetku i zdraví vaším vozidlem.

K povinnému ručení se však dají zřídit různá připojištění, která chrání i samotné pojištěné (pojištění čelního skla, úrazové pojištění, pojištění při střetu se zvěří a další).

Havarijní pojištění sjednáváte jako vlastník vozidla dobrovolně. Z pojistky se hradí škoda vzniklá na vašem vozidle vlastní chybou řidiče tohoto vozidla nebo vnějšími okolnostmi (dle konkrétní pojistné smlouvy).

Na co se povinné ručení vztahuje?

Základním účelem povinného ručení je pojistná ochrana majetku a zdraví třetích osob. Toto pojištění kryje poškozeným:

 • škody na zdraví nebo na životě (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náklady na léčbu nárokované zdravotní pojišťovnou, léky, rehabilitace a příp. odškodnění pozůstalým),
 • škody na movitém i nemovitém majetku (např. na vozidlech, vozovce a dopravním značení, svodidlech, oplocení, budovách,…),
 • ušlý výdělek a ušlý zisk,
 • ekologické škody (dekontaminace zeminy či vody znečištěné pohonnými hmotami, likvidace uniklých kapalin z vozidla a další),
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení v případech stanovených výše uvedeným zákonem.

Na co se pojištění nevztahuje?

Povinné ručení mj. nekryje škodu způsobenou v případě, kdy:

 • byla způsobena úmyslně;
 • byla způsobena vozidlem bez technické způsobilosti k provozu vozidla;
 • byla způsobena vozidlem užitým neoprávněně;
 • se řidič odmítl podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu nebo drog
 • a dalších definovaných zákonem.

Co znamená limit pojištění 35/35?

Limity pojistného krytí se u povinného ručení vyjadřují čísly oddělenými lomítkem, např. 35/35 mil. Kč, 75/75 mil. Kč, 100/100 mil. Kč atd.

První z čísel udává maximální výši plnění na každého zraněného nebo usmrceného poškozeného, druhé z čísel vyjadřuje maximální výši plnění na škodu způsobenou na majetku všech poškozených dohromady.

Jaký limit zvolit?

Minimální zákonem stanovený limit pojistného plnění je 35/35 mil. Kč, maximální možný limit stanovený není.

V případě méně vážné dopravní nehody, kdy jsou poškozeny plechy na autech a poškozený utrpěl lehká zranění, jsou tyto limity více než dostačující. V případě hromadné dopravní nehody, ve které bude nárokován mj. i ušlý zisk, se snadno dostaneme k částkám, které mohou být daleko vyšší než 35 mil. Kč. Všeobecně se proto doporučuje pojistit se na limity minimálně 50/50 mil. Kč.

Kde pojištění platí

Pojištění platí na území České republiky a dále na území států, které jsou uvedeny v zelené kartě (= mezinárodně platném potvrzení o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Jaké vozidlo musí být pojištěno?

Povinné ručení musí být sjednáno ke každému vozidlu, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích.

Od čeho se odvíjí cena za povinné ručení?

Hlavními kritérii každé pojišťovny jsou: druh vozidla (osobní, nákladní atd.), objem motoru a účel užívání. Někdy je zohledňován i věk, místo bydliště a frekvence placení. Mnohé pojišťovny pak nabízejí slevy odvíjející se od počtu měsíců bezeškodního průběhu a případně od počtu jiných smluv sjednaných s danou pojišťovnou.

Kde si můžete povinné ručení sjednat?

Povinné ručení si dnes můžete sjednat několika různými způsoby:

 • přímo u vybrané pojišťovny – osobně, telefonicky, e-mailem nebo online,
 • přes různé srovnavače pojištění online,
 • přes makléře – finanční a pojišťovací poradce.

Napsat komentář