elektromotory
Zdroj: AlexLMX / Shutterstock.com

Elektromotory a další pohonné jednotky pro nasazení v průmyslu

Existuje jen málo průmyslových odvětví, kde by se neuplatnily pohonné jednotky a elektromotory nejrůznějšího typu. Naprosto běžné je nasazení těchto systémů v automobilovém průmyslu, kdy neslouží pouze jako systémy v samotných vozech, ale také jako automatizované systémy zabezpečující provoz vlastních výrobních linek. Strojírenský průmysl a výroba obecně jsou hlavním odbytištěm těchto systémů již tradičně.

Elektromotory v průmyslovém nasazení

Aby se zachovala vysoká kvalita a přesnost výroby a zajistila dostatečná rentabilita provozu jako takového, je potřeba nasadit spolehlivé systémy. Celou řadu činností v rámci průmyslové výroby obstarávají elektromotory. Typicky se jedná o trojfázové asynchronní elektromotory na stejnosměrný proud. Velice populární a spolehlivé systémy představují elektromotory SIEMENS, které jsou schopny nabídnout široké uplatnění. Rozlišujeme v této oblasti elektromotory řady:

  • 1LA7, 4AP
  • 1LG4, ALG6

V prvním případě se jedná o trojfázový nízkonapěťový asynchronní motor s kotvou nakrátko, který nabídne výkon v rozsahu od 0,06 do 18,5 kW. Má hliníkovou kostru a osovou výšku 56 až 160 mm. V druhém případě, tedy pokud se jedná o elektromotor 1LG4 a ALG6, tak hovoříme o trojfázových nízkonapěťových motorech s kotvou nakrátko o výkonech od 11 do 200 kW. Tyto jsou vyrobeny z šedé litiny a mají osovou výšku 180 až 315 mm.

Další typy pohonů

Existuje ale mnoho dalších druhů pohonných mechanismů, které mají své uplatnění v průmyslovém nasazení. V řadě oblastí je potřeba využívat pohony tam, kde je nutné vykonávat kontrolovaný zdvih či posuv nebo vyklopení, přičemž zde se uplatní přímočaré pohony. Kvalitní pohony jsou samosvorné po zastavení motoru a uplatní se v mnoha situacích. Například mechanickým propojením více jednotek lze dosáhnout přesného synchronního zdvihu, a to i při rozdílném zatížení těchto jednotek.

Napsat komentář