dopravní značení

Jak vyřešit dopravní značení profesionálně? Využijte služeb odborné firmy

Bez dopravního značení bychom to měli na pozemních komunikacích opravdu velice komplikované. Právě proto jsou jasně daná pravidla, která lze mimo jiné určovat a vynucovat také dopravními značkami. Dopravní značení ale není součástí pouze typických silnic, po kterých denně jezdíme. Jsou to také třeba nejrůznější příjezdové cesty a parkoviště kolem soukromých objektů. Tady je zajištění dopravního značení potom na majiteli pozemku, nikoliv na státu či jeho místní samosprávě, dle toho, komu daná komunikace patří.

Oslovte specializovanou firmou

Také soukromý vlastník pozemku se tak může dostat do situace, kdy potřebuje vyřešit dopravní značení. Například na již zmiňovaných parkovištích je velice hojně používané vodorovné dopravní značení. Jedná se o dobře známé čáry na silnici. V tomto místě se obvykle používají zejména pro vyznačení parkovacích míst. Takové značení samozřejmě nemůže realizovat jen tak někdo. Musí totiž splňovat veškeré zákonné předpisy, jinak by bylo neplatné.

Proto je nutné oslovit specializovanou firmu, která vám zajistí:

  • Návrh projektu
  • Realizaci

Můžete si tak objednat instalaci dopravního značení vlastně na klíč, kdy vše přenecháte na specializované firmě, která má v dané oblasti zkušenosti a disponuje všemi potřebnými certifikáty. Právě díky certifikaci může dopravní značení instalovat. Kromě vodorovného dopravního značení je to samozřejmě také svislé značení. Zde potom hovoříme o klasických dopravních značkách, které rovněž podléhají přísným kritériím.

značky

Pro dočasné značení zvolte pronájem

Dopravní značky ale nemusejí být pouze pevné, ale existují také přenosné. Ty se používají všude tam, kde je potřeba zajistit přechodné dopravní značení. Typicky se jedná o různé úpravy na vozovce, nebo různá dopravní omezení na stavbách. Takovou značku lze potom kdykoliv dle potřeby přemístit. Firmy, které se zabývají dopravním značením, proto nabízejí také pronájem tohoto druhu značení.

Napsat komentář