Jak na srovnání cen povinného ručení a havarijního pojištění?

Plánujete koupi nového motorového vozidla, o kterém už nějakou dobu sníte, a chcete ho pojistit? Nebo se jen u toho vašeho stávajícího blíží výročí pojistné smlouvy a vy řešíte, jestli náhodou neplatíte zbytečně moc? V každém případě se vám bude hodit možnost srovnat ceny u jednotlivých pojišťoven.

Každé vozidlo musí mít uzavřené povinné ručení

Když se narodíme, stáváme se automaticky pojištěncem zdravotní pojišťovny rodičů. U motorových vozidel se nic podobného neděje, pojištění jim musí sjednat jejich majitel.

Každé vozidlo musí mít povinné ručení neboli pojištění z odpovědnosti za provoz motorových vozidel, které je ze zákona povinné a chrání vás před důsledky škod, které můžete způsobit provozem auta někomu jinému.

Nevztahuje se na škody, které vzniknou na vašem vlastním vozidle, k tomu už musíte mít sjednané havarijní pojištění. To je dobrovolné a k jeho uzavření vás nikdo nebude nutit. Stejně tak vám nehrozí žádný postih za to, že ho neuzavřete. Jen musíte počítat s tím, že mohou nastat situace, třeba v důsledku nehody, kterou způsobíte, kdy budete muset jeho opravu hradit z vlastní kapsy.

Na co se vztahuje povinné ručení?

Povinné ručení vás ochrání před škodami, které způsobíte třetí straně. Je jedno, zda jde o škodu na zdraví, životě, majetku nebo ušlý zisk. Jeho součástí jsou i asistenční služby, které přijdou vhod doma i v zahraničí.

Cenu povinného ručení ovlivňuje váš věk, řidičská zkušenost, bydliště, technické parametry vozidla, jeho roční nájezd a nastavení pojistných limitů. Ty nepodceňujte, určují totiž maximální částku, kterou pojišťovna v případě pojistné události vyplatí. Standardem je 35 milionů korun, lepší je ale 50, 70 nebo 100 milionů korun.

Víte, že i když máte sjednané povinné ručení, pojišťovna může v některých situacích odmítnout plnit? Ve smlouvě tyto situace najdete jako výluky z pojištění a nejčastěji jde o řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, škody způsobené nevhodným použitím vozu, škody vzniklé střetem dvou vozidel jednoho majitele apod.

Zdroj: fotobanka

Proti čemu vás chrání havarijní pojištění?

Havarijní pojištění vás chrání před škodami způsobenými živly nebo v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Když dojde k dopravní nehodě, pokryje škody na vašem vozidle.

Víte, že abyste pojišťovna plnila v rámci havarijního pojištění musí být vozidlo v dobrém technickém stavu, mít STK a řidič nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky?

Na čem záleží při výběru autopojištění?

Když si sjednáváte povinné ručení, jsou nejdůležitějším parametrem pro jeho výběr pojistné limity. U havarijního pojištění zase záleží na sjednaných rizicích a výši spoluúčasti. Nejvýhodnější je varianta all-risk, která vás chrání proti všem pojistitelným rizikům, ne všichni ji ale nutně potřebují.

Spoluúčastí se zase rozumí podíl, kterým se pojištěný finančně podílí na placení škody. Vyjadřuje se buď pevně danou částkou nebo procenty z výsledné sumy.

Napsat komentář